Výroční schůze KSBC 2021

Po dohodě s pořadatelkou Ivou Nývltovou sdělujeme, že výroční schůze KSBC s následnou burzou se bude konat

v sobotu 6. listopadu 2021

v Novém Boru v bývalém kulturním domě Oko na třídě TGM.

9,00 – 10,30 hod prezentace účastníků (OKO bude otevřeno od 8 hod.)

9,30 – 11,30 prohlídka města nebo návštěva Sklářského muzea 9 – 17 hod.

11.30 – 12,45  teplý oběd (pro zájemce)

13,00 – 14,00 výroční schůze

14,15 – 16,15 burza

Toto sdělení zatím pokládejte za předběžné, protože možnost a podmínky konání našeho setkání budou záviset na aktuální pandemické situaci. Doufejme, že bude příznivá, datum je již pevně stanoveno, cukry vyrobeny a sál objednán. Oficiální svolání výroční schůze včetně jejího programu a přihlášky podle stanov KSBC zveřejníme na těchto stránkách a v Cukřence v září, kdy bude rovněž sdělena výše účastnického poplatku, datum uzávěrky přihlášek a další náležitosti.

Zajímavosti pro návštěvníky města

Na každém kruhovém objezdu v městě je plastika od významných sklářských výtvarníků. Od České Lípy Vás přivítá Pankáč ( který vám ukáže své skleněné srdce, plíce, játra apod.Po levé straně hlavní třídy je velké parkoviště, z kterého je to kousek do OKA. Po pravé straně hlavní třídy (cca 70 m) je kulturní dům OKO se 2 červenými oky a před ním je malé parkoviště. Další větší parkoviště je na náměstí. Na náměstí v kruhovém objezdu je Strom pro NovýBor a v parku pod lípou lavičkaVáclava Havla, vše od akad. sochaře Bořka Šípka a před Sklářským muzeem  Koráb s poselstvím od  Leoše Smejkala, na dalším kruhovém objezdu plastika v podobě plachty.

Ve svém volném čase můžete navštívit na náměstí Sklářské muzeum, muzeum skla Bedřicha Egermanna, které je blízko u muzea, a galerii skla, která je u restaurace Ajeto na tř. TGM, kde při jídle a nebo kávě můžete pozorovat práci sklářských mistrů. V restauraci a před restaurací uvidíte další sklářské umělecké objekty.

Kdo dá přednost pohybu, může se projít po naučné stezce (celá trvá 3 hod, ale nechá se jít jen po vybraných místech dle mapky).

Těšíme se na setkání v bráně Lužických hor a sklářském městě  Novém Boru.

Setkání na kurtech

Pokud nám do toho něco nevleze, počítá Láďa Moulis s tím, že

XVII. setkání na kurtech v Nové Vsi u Plzně

se bude konat

v sobotu 21. srpna 2021

Program jako obvykle, příjezd během dopoledne, jak to komu vyjde, Láďa bude na místě od 9 hodin. Zváni jsou všichni, už jsme se dlouho neviděli a máme si co vyměnit.

P. S. Prosím ty, kteří se zúčastní, aby mi to dali vědět předem, abychom pro ně mohli připravit nějaké balíčky. Těm, kteří dosud nedostali loňskou skládačku, tam bude přivezena. Jarda K.

Olomoucká burza se opět o rok odkládá

Situace s pandemií je stále nepřehledná a omezení trvají, a to jak u nás, tak v zahraničí. Je půlka dubna a byl by tedy nejvyšší čas rozeslat pozvánky a přihlášky na červnový termín.

Je však otázka, kdo by mohl na burzu přijet. Neděláme si iluze, že by přijeli účastníci ze zahraničí, i kdyby se situace někdy počátkem června výrazně rozvolnila. Nevíme ani, jak by to rozvolnění vypadalo. Není vyloučeno, že cestovat u nás i po světě bude moci jen očkovaná nebo otestovaná populace, že u nás nebude omezen počet setkavších se lidí a že by nebyly problémy s případnou karanténou. Podobně jako my jsou na tom i zahraniční kluby.

Nemůže již déle čekat. Není možné oznámit čtrnáct dní předem, že se burza koná. Je třeba zajistit v dostatečném předstihu sál a doprovodný program, nemluvě o možnostech ubytování.

V dohodě s pořadatelem Zdeňkem Adámkem proto výbor klubu s těžkým srdcem rozhodl, že XXIII. mezinárodní výměnný den se bude konat v Olomouci v sobotu 18. června 2022. Snad už to tentokrát vyjde.

Jaroslav Kolín, předseda KSBC

CUKŘENKA Č. 76

Právě vyšla a je ke stažení v sekci Cukřenka nebo zde. V tištěné podobě byla dána na poštu dnes tj. 23. října. Kdyby dlouho nešla, urgujte.

Výroční schůze v Novém Boru se odkládá

Pandemie koronaviru nepolevuje a je velice pravděpodobné, že současná striktní celostátní opatření budou v určité míře platit i v listopadu.

Výbor klubu proto zvážil situaci a v dohodě s pořadateli rozhodl o přeložení letošní výroční schůze na březen 2021. Pokud by to nebylo možné ani v březnu, konala by se výroční schůze s následnou burzou až v listopadu 2021, a to opět v Novém Boru.

K tomuto rozhodnutí nás vedly následující důvody:

  • Místem konání by měla být restaurace. To by tak nevadilo, ale problém by byly nařízené rozestupy. Při výroční schůzi by se možná daly dát stoly od sebe v příslušné vzdálenosti, ale při následné burze, kdy se lidé pohybují po sále a shlukují se u jednotlivých stolů, to zajistit nelze. Je také otázka, jaký bude povolený počet osob v místnosti, ten současný je pro nás nepřijatelně nízký.
  • Ne všichni mohou přijet autem a ti, kteří by použili hromadnou dopravu, by v ní prožili „šťastné“ hodiny s rouškami, což by mohlo mít negativní vliv na jejich rozhodnutí na výroční schůzi přijet. Z hlediska výroční schůze by sice nižší účast ani tak nevadila, nepřijedší mohou poslat mandáty, takže usnášeníschopnosti by se snad dosáhlo, ale co si budeme povídat, hodně lidí by přijelo hlavně kvůli následné burze. Nelze navíc očekávat, že by kvůli hrozící karanténě přijeli členové ze Slovenska.
  • Není jisté, zda v listopadu nebudou ubytovací zařízení v Novém Boru z rozhodnutí svých provozovatelů uzavřená, přece jen už to bude po sezóně. A přijet na otočku? Rovněž není jisté, zda by bylo možno uskutečnit páteční doprovodný program, na který se mnozí těší.
  • Konání výroční schůze v listopadu není naprosto nezbytné. Letos nemají být volby výboru a ostatní program nespěchá natolik, aby se nemohl projednat v březnu.
  • Ze zákona musí být schůze svolána nejpozději 14 dní před datem konání. To bychom sice teoreticky mohli, ale jak o tom informovat členy? Značná část totiž dostává pozvánku a přihlášku poštou spolu s Cukřenkou, která bude distribuována kolem 14. října, kdy ještě bude platit nouzový stav a nevíme, co bude po něm.
  • Na výroční schůzi platí většina členů příspěvky na příští rok, ale na účtu zatím máme dost prostředků a určitě vydržíme i do března. Navíc dostanou členové nové legitimace, které bychom nejraději předávali pokud možno osobně. Totéž platí i o klubových cukrech, posílat je ve větším počtu zásilek poštou by bylo při dnešních sazbách neúnosné.

Výbor přijal toto rozhodnutí s těžkým srdcem, protože po přesunutí červnového mezinárodního výměnného dne na příští rok už se letos osobně neuvidíme. Doufejme, že v příštím roce to bude lepší.

Za výbor KSBC: Jaroslav Kolín, předseda