Výroční schůze v Dačicích

Podle § 10 odst. 1 stanov svolávám

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Klubu sběratelů baleného cukru

která se bude konat

v sobotu 10. listopadu 2018 od 11.00 hod.

v kulturním domě Beseda v Dačicích

Program:

  1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti výroční členské schůze, volby předsedajícího zasedání, zapisovatele a mandátové a volební komise.
  2. Zpráva o činnosti klubu od poslední výroční schůze.
  3. Průběžná zpráva o hospodaření klubu do 9. listopadu 2018, projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017.
  4. Diskuse ke zprávám ad 2 a 3 a k případným dalším návrhům vzneseným z pléna.
  5. Ocenění členů za práci pro klub.
  6. Volba předsedy, výboru a revizní komise.
  7. Schválení návrhu usnesení.
  8. Závěr.

Výroční členské schůze má právo se zúčastnit každý člen klubu, pokud nejpozději při prezenci zaplatil členský příspěvek na rok 2018. Podle § 4 písm. e) stanov má v případě své neúčasti právo pověřit písemně některého účastníka výroční členské schůze z řad členů klubu, aby za něj hlasoval. Formulář mandátu bude k dispozici ke stažení na klubových stránkách a v tištěné podobě bude spolu s přihláškou a pozvánkou přiložen k poštovním zásilkám se 70. číslem Cukřenky, které budou rozesílány počátkem října.

Přítomnost osob, které nejsou členy klubu (doprovod, hosté, sdělovací prostředky), je možná, pokud to prostory pro zasedání dovolí. Takové osoby však nemají hlasovací právo a nemohou bez vyzvání zasahovat do jednání výroční členské schůze.

Jestliže v okamžiku zahájení výroční členské schůze nebude počet osobně přítomných členů a těch členů, kteří pověřili svým zastupováním některého přítomného člena, větší než 50 % počtu všech členů klubu, nebude výroční členská schůze usnášeníschopná a skončí.

Pro případ, že by k tomu došlo, svolávám podle § 10 odst. 11 stanov náhradní zasedání, které by se uskutečnilo bezprostředně po ukončení zasedání výroční členské schůze, která by nebyla schopna se usnášet, a to s tímtéž programem. Podle § 10 odst. 12 stanov může náhradní zasedání přijmout usnesení za účasti libovolného počtu členů.

V Praze dne 5. září 2018

Jaroslav  K o l í n

předseda Klubu sběratelů baleného cukru

První (pracovní) seznam sběratelských aktivit

Ahoj všem cukrářům!

První sběratelský (pracovní) seznam je na světě a byl rozeslán.  😀 
Komu? Pouze těm, kteří odpověděli na úvodní e-mail. 
Jedná se tedy o pracovní verzi k připomínkování obsahu. Další verze bude k dispozici v lednu 2018.

Pokud jste seznam nenašli ve své elektronické poště a jste členem KSBC, jsou tři možnosti:
1. Váš e-mail s informacemi mi spadl do spamů a já ho nečetla. V tomto případě mi prosím napište znovu. Omlouvám se.

2. Odpověděli jste, že nechcete být uveřejněni. 

3. Neodpověděli jste vůbec. A zde bohužel platí pravidlo: “Neodpovíš, nedostaneš!”
V každém případě, pokud platí možnost 1 a 3, budu vás kontaktovat. 

Hezký adventní čas
Jitka S. 

Co sbíráš, sbírá, sbíráme?

V návaznosti na debatu ve Valmezu dáváme dohromady seznam specializace sladkého /i jiného/ sběratelství členů KSBC.

A protože nechceme informace zveřejňovat na webu, budou seznamy zaslány do e-mailových schránek členů. Máte možnost napsat informace o své sběratelské specializaci na e-mail muli.s@seznam.cz nebo vyplnit info přímo do online dotazníku, který najdete pod tímto odkazem.

Informace tedy budou použity pouze pro interní záležitosti klubu (na žádost členů) a nebudou vyvěšeny na netu. Začátkem prosince bude seznam rozeslán, aby bylo možné poslat kamarádům vánoční dárečky. 

Pokud někdo informace nezašle, je to bráno jako nezájem. Tito lidé pak v seznamu uvedeni nebudou.  Aktualizace proběhne v květnu, před letní burzou v Karlových Varech.

Pokud pošlete informace e-mailem, pak prosím:
Jméno a příjmení
Specializace v rámci sbírání cukrů (např. letecké, české, případně žádná specializace)
Sbírám také (např. párátka, zvonečky)

                               Děkuji Jitka Schovancová

Sladidlo – sweetener – sladilo – édulcorant – zoetstof – dolcificante – zasladivač

Sladidla jsou potravinářské přísady do jídla s větším chuťovým efektem než cukr – mohou být až 3 000× sladší než cukr. Mají ale ve srovnání s cukrem obvykle menší množství energie; některé z nich nemají téměř žádné kalorie. Podle způsobu výroby se dělí na umělá a přírodní. Pokračovat ve čtení “Sladidlo – sweetener – sladilo – édulcorant – zoetstof – dolcificante – zasladivač”