Plzeň 2019

Zde je ke stažení předběžný seznam účastníků, kteří se přihlásili do 21:00 dne 14. října 2019. Další verze bude publikována 21. října. Sloupec Pátek je vyplněn podle přihlášení ve zdejší drbárně. Pokud jste již přihlášeni a máte o páteční posezení zájem, ozvěte se mi, pokud teprve budete posílat e-přihlášku, napište počet zájemců o páteční posezení do kolonky Zvláštní přání.

Neváhejte se svými přihláškami, abychom byli usnášeníschopní. Upozorňuji, že uzávěrka přihlášek je již ve čtvrtek 31. října 2019.

Cukřenka č. 73

Právě vyšla a je ke stažení v sekci Cukřenka nebo zde. Tištěná verze byla dána na poštu 10. října 2019, kdyby dlouho nešla, urgujte.

Cukřenka č. 72

právě vyšla a je ke stažení zde. Na poštu byla předána v pátek 31. května v 11:00. Kdyby dlouho nešla, reklamujte ji u mě.

Na poštu byla předána v pátek 31. 5. v 11:00. Kdyby dlouho nešla, reklamujte.