Virus nás neporazí!

Když už jsme byli nuceni přeložit olomouckou burzu na příští rok, rozhodli jsme se uspořádat aspoň

menší burzičku u Míly v sobotu 20. června po obědě.

Podnik se bude konat na zahradě, v případě špatného počasí v garáži, a to s dodržením hygienických požadavků (odstupy, roušky). Už jsme se dlouho neviděli, tak přijďte, kdo můžete – poklábosíme a povyměňujeme.

Letošní burza v Olomouci se odkládá

Milí kolegové sběratelé,

vzhledem k situaci, která nastala u nás i ve světě díky pandemii, rozhodl včera výbor Klubu sběratelů baleného cukru, že

letošní XXIII. Mezinárodní výměnný den v Olomouci bude o rok odložen. Nový termín je stanoven na 19. červen 2021 a burza bude opět v Olomouci.

Výbor doufá, že na podzim již bude situace příznivější, takže bude možno uspořádat výroční schůzi s následnou burzou v Novém Boru v původním listopadovém termínu.

Za výbor klubu

Jaroslav Kolín, předseda