Oznámení

Podle § 10 odst. 1 stanov svolávám řádnou

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Klubu sběratelů baleného cukru.

Kdy: V sobotu 5. listopadu 2022. Prezence od 9:00 hod., začátek schůze v 11:15 hod.

Kde: V kulturním domě v Malenicích nad Volyňkou, Archiváře Teplého 130

Program schůze:

1. Zahájení.

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a mandátové komise.

3. Zpráva o činnosti klubu od poslední výroční schůze.

4. Schválení výsledků hospodaření klubu za rok 2021.

5. Usnesení.

6. Závěr schůze.

Pokud by nebyla výroční schůze v době zahájení usnášeníschopná, bude se podle stanov konat vzápětí náhradní schůze se stejným programem.

Výroční členské schůze má právo se zúčastnit každý člen klubu, který bude mít do zahájení schůze zaplacené členské příspěvky na rok 2022. Podle § 4 písm. e) stanov může člen, který se nemůže schůze osobně zúčastnit, pověřit mandátem jiného člena, aby za něj hlasoval. Formulář přihlášky a mandátu bude přiložen k poštovním zásilkám s Cukřenkou a bude rovněž ke stažení na našich stránkách.

Po skončení schůze bude cca hodinová přestávka na oběd s úpravou sálu pro výměnu, která proběhne v době od 13:30 do cca 16:00 hod. Členské schůze a burzy se mohou zúčastnit pouze členové klubu, jejich doprovod pouze v případě, že se do schůzovní místnosti vejde a nebude do průběhu schůze zasahovat.

Účastnický poplatek: Stůl 250 Kč, doprovod 50 Kč/osobu. Oběd (jednotné menu – řízek s bramborem) lze předběžně objednat v rámci přihlášky a závazně při prezenci. Cena oběda (cca 140 Kč) není zahrnuta v účastnickém poplatku a bude se vybírat na místě v hotovosti.

Průběžné informace a formuláře budou publikovány na klubových stránkách koncem září a v říjnu. Písemné přihlášky a mandáty posílejte na adresu Jaroslav Kolín, Plovdivská 3266/2, 143 00 Praha 412, tel. 607 627 756. Pro případné dotazy a změny použijte též e-mail ksbc@ksbc.cz nebo aplikaci WhatsUp.

Pozor, změna: Příjem přihlášek je prodloužen až do neděle 30. října 2022.

I když věříme, že se naše setkání uskuteční, zaplaťte raději účastnický poplatek až na místě v hotovosti. Na účet klubu však lze platit členské příspěvky.

Jaroslav Kolín

předseda KSBC

Oznámení

Podle § 10 odst. 1 stanov svolávám řádnou

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Klubu sběratelů baleného cukru.

Kdy: V sobotu 6. listopadu 2021. Prezence od 9:00 hod., začátek schůze v 11:15 hod.

Kde: V bývalém kulturním domě „OKO“ na třídě TGM č. p. 849 v Novém Boru.

Program schůze:

1. Zahájení.

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a mandátové komise.

3. Zpráva o činnosti klubu od poslední výroční schůze.

4. Schválení výsledků hospodaření klubu za rok 2019 a 2020.

5. Volby výboru, předsedy a revizní komise.

6. Různé – diskuse.

7. Usnesení.

8. Závěr schůze.

Pokud by nebyla výroční schůze v době zahájení usnášeníschopná, bude se podle stanov konat vzápětí náhradní schůze se stejným programem.

Výroční členské schůze má právo se zúčastnit každý člen klubu, který bude mít do zahájení schůze zaplacené členské příspěvky na rok 2021. Podle § 4 písm. e) stanov může člen, který se nemůže schůze osobně zúčastnit, pověřit mandátem jiného člena, aby za něj hlasoval. Formulář přihlášky a mandátu bude přiložen k poštovním zásilkám s Cukřenkou a bude rovněž ke stažení na našich stránkách.

Po skončení schůze bude cca hodinová přestávka na oběd s úpravou sálu pro burzu, která proběhne v době od 13:30 do cca 15:30 hod. Členské schůze a burzy se mohou zúčastnit pouze členové klubu, jejich doprovod pouze v případě, že se do schůzovní místnosti vejde a nebude do průběhu schůze zasahovat.

Účastnický poplatek: Stůl 300 Kč, doprovod 50 Kč/osobu. Oběd (jednotné menu – řízek s bramborovým salátem bez majonézy) lze předběžně objednat v rámci přihlášky a závazně při prezenci. Cena oběda (100 Kč) není zahrnuta v účastnickém poplatku a bude se vybírat na místě v hotovosti.

Průběžné informace a formuláře budou publikovány na klubových stránkách počátkem října. Velká pozvánka do Nového Boru je ke stažení zde. Písemné přihlášky a mandáty posílejte na adresu Jaroslav Kolín, Plovdivská 3266/2, 143 00 Praha 412, tel. 607 627 756. Pro případné dotazy a změny použijte též e-mail ksbc@ksbc.cz nebo aplikaci WhatsApp. Uzávěrka přihlášek je z organizačních důvodů stanovena na čtvrtek 28. října 2021.

Díky stávajícím pandemickým opatřením je nutno prokázat se při prezenci příslušným testem nebo potvrzením o očkování a uvnitř budeme muset nosit respirátory či roušky.

I když doufáme, že se naše setkání uskuteční, zaplaťte raději účastnický poplatek až na místě v hotovosti, protože kdybychom museli výroční schůzi na poslední chvíli odvolat, měli bychom problémy s vracením peněz z klubového účtu. Na účet však lze platit členské příspěvky.

Dodatek ze 3. 11.: Vzhledem k tomu, že na výroční schůzi je přihlášena jen asi polovina členů, budeme rozdávat členské cukry za rok 2020 až na burze v Olomouci a do té doby je nebudeme posílat nepřítomným ani poštou (nedoplatili bychom se), ani po poslech.

Jaroslav Kolín, předseda KSBC

Setkání na kurtech

Pokud nám do toho něco nevleze, počítá Láďa Moulis s tím, že

XVII. setkání na kurtech v Nové Vsi u Plzně

se bude konat

v sobotu 21. srpna 2021

Program jako obvykle, příjezd během dopoledne, jak to komu vyjde, Láďa bude na místě od 9 hodin. Zváni jsou všichni, už jsme se dlouho neviděli a máme si co vyměnit.

P. S. Prosím ty, kteří se zúčastní, aby mi to dali vědět předem, abychom pro ně mohli připravit nějaké balíčky. Těm, kteří dosud nedostali loňskou skládačku, tam bude přivezena. Jarda K.

Olomoucká burza se opět o rok odkládá

Situace s pandemií je stále nepřehledná a omezení trvají, a to jak u nás, tak v zahraničí. Je půlka dubna a byl by tedy nejvyšší čas rozeslat pozvánky a přihlášky na červnový termín.

Je však otázka, kdo by mohl na burzu přijet. Neděláme si iluze, že by přijeli účastníci ze zahraničí, i kdyby se situace někdy počátkem června výrazně rozvolnila. Nevíme ani, jak by to rozvolnění vypadalo. Není vyloučeno, že cestovat u nás i po světě bude moci jen očkovaná nebo otestovaná populace, že u nás nebude omezen počet setkavších se lidí a že by nebyly problémy s případnou karanténou. Podobně jako my jsou na tom i zahraniční kluby.

Nemůže již déle čekat. Není možné oznámit čtrnáct dní předem, že se burza koná. Je třeba zajistit v dostatečném předstihu sál a doprovodný program, nemluvě o možnostech ubytování.

V dohodě s pořadatelem Zdeňkem Adámkem proto výbor klubu s těžkým srdcem rozhodl, že XXIII. mezinárodní výměnný den se bude konat v Olomouci v sobotu 18. června 2022. Snad už to tentokrát vyjde.

Jaroslav Kolín, předseda KSBC