Tlachárna – fórum

Nový Bor - seznam účastníků

Citovat

Zde je ke stažení (xls) konečný seznam přihlášených k 31. říjnu 2021 (doplněný o reklamace). Zájemci o prohlídku sklárny nejsou uvedeni, bude je kontaktovat Iva přímo.

V současnosti zaplatilo členské příspěvky za rok 2020 pouze 75 členů. Pokud se nemůžete schůze zúčastnit, pošlete někomu, kdo se schůze zúčastní, mandát. Pokud nás nebude i s mandáty 38, bude podle stanov následovat bezprostředně náhradní schůze se stejným programem.

Pozor, změna: Členské cukry za rok 2020 se budou rozdávat až na burze v Olomouci a obdrží je jen ti členové, kteří mají na rok 2020 zaplacené příspěvky. Účastnické balíčky v N. Boru dostanou jen ti, kteří zaplatili účastnický poplatek.

Těšíme se na viděnou v Novém Boru.

Citovat

těšíme se!