Plzeň – Výroční schůze a výměnný den KSBC

nahrávám mapu....

Datum / čas
Date(s) - 09/11/2019
Celý den

Místo konání
Plzeň

Kategorie


Výbor Klubu sběratelů baleného cukru zve všechny členy na
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
spojenou s burzou HB cukrů,
která se koná v sobotu 9. listopadu 2019 v Plzni

Program:
9.30 – 11.00 prezence účastníků
11.00 – 12.00 výroční schůze KSBC
12.00 – 13.00 oběd (guláš) 
13.00 – 15.00 výměna cukrů

>>>ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA<<<


Pozvánka na výroční členskou schůzi a následnou burzu
Podle § 10 odst. 1 stanov svolávám řádnou výroční členskou schůzi Klubu sběratelů baleného cukru.
Kdy: V sobotu 9. listopadu 2019. Prezence od 9:30 hod., začátek schůze v 11:00 hod.
Kde: Saloon Roudná, Na Roudné 17, Plzeň
Program:
1. Zahájení.
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a mandátové komise.
3. Zpráva o činnosti klubu od poslední výroční schůze.
4. Schválení výsledků hospodaření klubu za rok 2018.
5. Různé – diskuse.
6. Usnesení.
7. Závěr schůze.
Výroční členské schůze má právo se zúčastnit každý člen klubu, který bude mít do zahájení schůze zaplacené
členské příspěvky na rok 2019. Podle § 4 písm. e) stanov může člen, který se nemůže schůze osobně zúčastnit, pověřit jiného člena, aby za něj hlasoval.
Po skončení schůze bude cca hodinová přestávka na oběd a úpravu sálu pro burzu, která proběhne od 13:00 do cca 15:00 hod. Burzy se mohou zúčastnit pouze členové klubu a jejich doprovod.
Účastnický poplatek: stůl pro výměnu 250,- Kč, doprovod 50,- Kč/osobu. Oběd (jednotné menu – guláš za 115 Kč) lze předběžně objednat v rámci přihlášky a závazně při prezenci. Cena oběda není zahrnuta
v účastnickém poplatku a bude se vybírat na místě v hotovosti.
Podrobnější informace a formuláře přihlášky budou publikovány v Cukřence a na těchto stránkách počátkem října.
Uzávěrka přihlášek je z organizačních důvodů stanovena na čtvrtek 31. října 2019.
Na schůzi budou rozdávány klubové cukry na rok 2019. Pokud se schůze nezúčastníte, pověřte někoho, aby vám je vyzvedl, nevyzvednuté budou postupně zasílány v následujících dnech poštou.
Jaroslav Kolín
předseda KSBC