Olomouc – navigation – route description

How to move in Olomouc
– Public transport (MHD)
– Road to Exchange Day – Technology Hall – Rooseveltova 79
– Road to Hostinský pivovar Moritz – Nešverova 9 – Friday at 6 pm
– Road to the Town Hall – Horní náměstí (Upper Square) – Saturday at 4pm or 6pm

Olomouc – navigace popis trasy

Jak se pohybovat v Olomouci
– MHD
– Cesta na výměnný den – Technologická hala – Rooseveltova 79
– Cesta do Hostinský pivovar Moritz – Nešverova 9 – pátek v 18:00
– Cesta na prohlídku u Radnice – Horní náměstí – sobota v 16:00/18:00