PLZEŇ 2024 – účastníci/Teilnehmer/participants/partecipanti

Zde je ke stažení předběžný seznam účastníků, kteří se přihlásili do 22.00 v pondělí 20. května 2024. Pokud ještě nejste přihlášeni, neváhejte a hlaste se, uzávěrka přihlášek je již 5. června 2024.

Here is for download a preliminary list of participants who have registered up to 22.00 on Monday 20 May 2024. If you haven’t applied yet, don’t hesitate to apply, the deadline for applications is 5 June 2024.

Hier ist zum Download die vorläufige Liste der Teilnehmer, die sich bis Montag, den 20. Mai 2024, bis 22 Uhr angemeldet haben. Wenn Sie noch nicht registriert sind, zögern Sie nicht sich zu bewerben, die Anmeldefrist läuft bereits am 5. Juni 2024 ab.

Ecco per il download l’elenco preliminare dei partecipanti che si sono iscritti entro le ore 22.00 di lunedi 20 maggio 2024. Se non siete ancora iscritti, non esitate a candidarvi, la scadenza per le domande è già il 5 giugno 2024.

Výroční schůze 2023 – konečný seznam

Zde je ke stažení konečný seznam účastníků, kteří se přihlásili do 24.00 hod. v neděli 5. listopadu 2023. Zkontrolujte si své údaje a případné změny a opravy mi nahlaste na ksbc@ksbc.cz.

Nově přihlášení účastníci jsou zobrazeni červeně.

Výroční schůze 2023

Podle § 10 odst. 1 stanov svolávám řádnou

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Klubu sběratelů baleného cukru.

Kdy: V sobotu 11. listopadu 2023. Prezence od 9:00 hod., začátek schůze v 11:15 hod.

Kde: V restauraci Hangár (Originál 1869 Hangár), Žerotínova 1370, Valašské Meziříčí.

Program schůze:

1. Zahájení.

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a mandátové komise.

3. Zpráva o činnosti klubu od poslední výroční schůze.

4. Schválení výsledků hospodaření klubu za rok 2022.

5. Různé a diskuse.

6. Usnesení.

7. Závěr schůze.

Pokud by nebyla výroční schůze v době zahájení usnášeníschopná, bude se podle stanov konat vzápětí náhradní schůze se stejným programem.

Výroční členské schůze má právo se zúčastnit každý člen klubu, který bude mít do zahájení schůze zaplacené členské příspěvky na rok 2023. Podle § 4 písm. e) stanov může člen, který se nemůže schůze osobně zúčastnit, pověřit mandátem jiného člena, aby za něj hlasoval. Formulář přihlášky a mandátu je ke stažení na našich stránkách.

Po skončení schůze bude cca hodinová přestávka na oběd s úpravou sálu pro výměnu, která proběhne v době od 13:00 do cca 16:00 hod. Členské schůze a burzy se mohou zúčastnit pouze členové klubu, jejich doprovod pouze v případě, že se do schůzovní místnosti vejde a nebude do průběhu schůze zasahovat.

Účastnický poplatek: Stůl 250 Kč, doprovod 50 Kč/osobu. Oběd (jednotné menu) lze předběžně objednat v rámci přihlášky a závazně při prezenci. Cena oběda (150 Kč) není zahrnuta v účastnickém poplatku a bude se vybírat na místě v hotovosti.

Průběžné informace a formuláře budou publikovány na klubových stránkách koncem září a v říjnu. Písemné přihlášky a mandáty posílejte na adresu Jaroslav Kolín, Plovdivská 3266/2, 143 00 Praha 412, tel. 607 627 756. Pro případné dotazy a změny použijte též e-mail ksbc@ksbc.cz nebo aplikaci WhatsUp.

Jaroslav Kolín, předseda KSBC

P. S. Před odesláním elektronické přihlášky se ujistěte, že jste zaškrtli ta dvě okénka se souhlasem, jinak nebude vaše přihláška odeslána.

Oznámení

Podle § 10 odst. 1 stanov svolávám řádnou

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Klubu sběratelů baleného cukru.

Kdy: V sobotu 5. listopadu 2022. Prezence od 9:00 hod., začátek schůze v 11:15 hod.

Kde: V kulturním domě v Malenicích nad Volyňkou, Archiváře Teplého 130

Program schůze:

1. Zahájení.

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a mandátové komise.

3. Zpráva o činnosti klubu od poslední výroční schůze.

4. Schválení výsledků hospodaření klubu za rok 2021.

5. Usnesení.

6. Závěr schůze.

Pokud by nebyla výroční schůze v době zahájení usnášeníschopná, bude se podle stanov konat vzápětí náhradní schůze se stejným programem.

Výroční členské schůze má právo se zúčastnit každý člen klubu, který bude mít do zahájení schůze zaplacené členské příspěvky na rok 2022. Podle § 4 písm. e) stanov může člen, který se nemůže schůze osobně zúčastnit, pověřit mandátem jiného člena, aby za něj hlasoval. Formulář přihlášky a mandátu bude přiložen k poštovním zásilkám s Cukřenkou a bude rovněž ke stažení na našich stránkách.

Po skončení schůze bude cca hodinová přestávka na oběd s úpravou sálu pro výměnu, která proběhne v době od 13:30 do cca 16:00 hod. Členské schůze a burzy se mohou zúčastnit pouze členové klubu, jejich doprovod pouze v případě, že se do schůzovní místnosti vejde a nebude do průběhu schůze zasahovat.

Účastnický poplatek: Stůl 250 Kč, doprovod 50 Kč/osobu. Oběd (jednotné menu – řízek s bramborem) lze předběžně objednat v rámci přihlášky a závazně při prezenci. Cena oběda (cca 140 Kč) není zahrnuta v účastnickém poplatku a bude se vybírat na místě v hotovosti.

Průběžné informace a formuláře budou publikovány na klubových stránkách koncem září a v říjnu. Písemné přihlášky a mandáty posílejte na adresu Jaroslav Kolín, Plovdivská 3266/2, 143 00 Praha 412, tel. 607 627 756. Pro případné dotazy a změny použijte též e-mail ksbc@ksbc.cz nebo aplikaci WhatsUp.

Pozor, změna: Příjem přihlášek je prodloužen až do neděle 30. října 2022.

I když věříme, že se naše setkání uskuteční, zaplaťte raději účastnický poplatek až na místě v hotovosti. Na účet klubu však lze platit členské příspěvky.

Jaroslav Kolín

předseda KSBC

Cukřenka č. 79

právě vyšla a je ke stažení v sekci Cukřenka nebo zde. Poštou byla odeslána 17. 3. 2022, kdyby dlouho nešla, urgujte u mne.

Oznámení

Podle § 10 odst. 1 stanov svolávám řádnou

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Klubu sběratelů baleného cukru.

Kdy: V sobotu 6. listopadu 2021. Prezence od 9:00 hod., začátek schůze v 11:15 hod.

Kde: V bývalém kulturním domě „OKO“ na třídě TGM č. p. 849 v Novém Boru.

Program schůze:

1. Zahájení.

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a mandátové komise.

3. Zpráva o činnosti klubu od poslední výroční schůze.

4. Schválení výsledků hospodaření klubu za rok 2019 a 2020.

5. Volby výboru, předsedy a revizní komise.

6. Různé – diskuse.

7. Usnesení.

8. Závěr schůze.

Pokud by nebyla výroční schůze v době zahájení usnášeníschopná, bude se podle stanov konat vzápětí náhradní schůze se stejným programem.

Výroční členské schůze má právo se zúčastnit každý člen klubu, který bude mít do zahájení schůze zaplacené členské příspěvky na rok 2021. Podle § 4 písm. e) stanov může člen, který se nemůže schůze osobně zúčastnit, pověřit mandátem jiného člena, aby za něj hlasoval. Formulář přihlášky a mandátu bude přiložen k poštovním zásilkám s Cukřenkou a bude rovněž ke stažení na našich stránkách.

Po skončení schůze bude cca hodinová přestávka na oběd s úpravou sálu pro burzu, která proběhne v době od 13:30 do cca 15:30 hod. Členské schůze a burzy se mohou zúčastnit pouze členové klubu, jejich doprovod pouze v případě, že se do schůzovní místnosti vejde a nebude do průběhu schůze zasahovat.

Účastnický poplatek: Stůl 300 Kč, doprovod 50 Kč/osobu. Oběd (jednotné menu – řízek s bramborovým salátem bez majonézy) lze předběžně objednat v rámci přihlášky a závazně při prezenci. Cena oběda (100 Kč) není zahrnuta v účastnickém poplatku a bude se vybírat na místě v hotovosti.

Průběžné informace a formuláře budou publikovány na klubových stránkách počátkem října. Velká pozvánka do Nového Boru je ke stažení zde. Písemné přihlášky a mandáty posílejte na adresu Jaroslav Kolín, Plovdivská 3266/2, 143 00 Praha 412, tel. 607 627 756. Pro případné dotazy a změny použijte též e-mail ksbc@ksbc.cz nebo aplikaci WhatsApp. Uzávěrka přihlášek je z organizačních důvodů stanovena na čtvrtek 28. října 2021.

Díky stávajícím pandemickým opatřením je nutno prokázat se při prezenci příslušným testem nebo potvrzením o očkování a uvnitř budeme muset nosit respirátory či roušky.

I když doufáme, že se naše setkání uskuteční, zaplaťte raději účastnický poplatek až na místě v hotovosti, protože kdybychom museli výroční schůzi na poslední chvíli odvolat, měli bychom problémy s vracením peněz z klubového účtu. Na účet však lze platit členské příspěvky.

Dodatek ze 3. 11.: Vzhledem k tomu, že na výroční schůzi je přihlášena jen asi polovina členů, budeme rozdávat členské cukry za rok 2020 až na burze v Olomouci a do té doby je nebudeme posílat nepřítomným ani poštou (nedoplatili bychom se), ani po poslech.

Jaroslav Kolín, předseda KSBC

Setkání na kurtech

Pokud nám do toho něco nevleze, počítá Láďa Moulis s tím, že

XVII. setkání na kurtech v Nové Vsi u Plzně

se bude konat

v sobotu 21. srpna 2021

Program jako obvykle, příjezd během dopoledne, jak to komu vyjde, Láďa bude na místě od 9 hodin. Zváni jsou všichni, už jsme se dlouho neviděli a máme si co vyměnit.

P. S. Prosím ty, kteří se zúčastní, aby mi to dali vědět předem, abychom pro ně mohli připravit nějaké balíčky. Těm, kteří dosud nedostali loňskou skládačku, tam bude přivezena. Jarda K.