Tlachárna – fórum

Zájemcům o členství v klubu

Citovat

V poslední době se množí přihlášky do klubu poslané elektronickou cestou. Musím upozornit, že těmito přihláškami se zabýváme až tehdy, když je z výpisu našeho účtu zřejmé, že zájemce zaplatil členský příspěvek a myslí to tedy se svým členstvím vážně. Je na to ostatně upozorněn i u té přihlášky. Do té doby na přihlášku nereagujeme.