Sbíráme balený cukr

Slovník spisovného jazyka českého, Academia Praha 1989: Sběratel – kdo rád něco shromažďuje, zvl. předměty umělecké, cenné nebo jinak významné. Sbírka – soubor nějakých zajímavých, významných, cenných předmětů uspořádaných zpravidla přehledně podle určitého hlediska. Technický naučný slovník, SNTL Praha 1982: Sladidla – sladké látky přírodní nebo umělé, používané ke slazení. Všeobecná encyklopedie, DIDEROT Praha 1998: Cukr – triviální a obchodní název pro sacharózu tj. cukr řepný nebo třtinový…
Pokračovat ve čtení “Sbíráme balený cukr”