Litoměřice – předběžný seznam účastníků

Zde je ke stažení seznam účastníků, kteří se přihlásili do středy 31. května 2023. Upozorňuji, že uzávěrka přihlášek je již 7. června, tak neváhejte a hlaste se. Nově přihlášení jsou označeni červeně.

Hier können Sie die Liste der Teilnehmer herunterladen, die sich bis Mitwoch, den 31. Mai 2023, angemeldet haben. Neue Anmeldungen sind rot markiert.

Here is a downloadable list of participants who have registered by Wednesday, May 31, 2023. New registrants are marked in red.

Upozorňuji, že uzávěrka přihlášek je již 7. června, tak neváhejte a hlaste se. Bitte beachten Sie, dass die Anmeldefrist am 7. Juni endet, zögern Sie also nicht, sich anzumelden. Please note that the application deadline is June 7, so don’t hesitate to apply.