Výroční schůze KSBC 2021

Po dohodě s pořadatelkou Ivou Nývltovou sdělujeme, že výroční schůze KSBC s následnou burzou se bude konat

v sobotu 6. listopadu 2021

v Novém Boru v bývalém kulturním domě Oko na třídě TGM.

9,00 – 10,30 hod prezentace účastníků (OKO bude otevřeno od 8 hod.)

9,30 – 11,30 prohlídka města nebo návštěva Sklářského muzea 9 – 17 hod.

11.30 – 12,45  teplý oběd (pro zájemce)

13,00 – 14,00 výroční schůze

14,15 – 16,15 burza

Toto sdělení zatím pokládejte za předběžné, protože možnost a podmínky konání našeho setkání budou záviset na aktuální pandemické situaci. Doufejme, že bude příznivá, datum je již pevně stanoveno, cukry vyrobeny a sál objednán. Oficiální svolání výroční schůze včetně jejího programu a přihlášky podle stanov KSBC zveřejníme na těchto stránkách a v Cukřence v září, kdy bude rovněž sdělena výše účastnického poplatku, datum uzávěrky přihlášek a další náležitosti.

Zajímavosti pro návštěvníky města

Na každém kruhovém objezdu v městě je plastika od významných sklářských výtvarníků. Od České Lípy Vás přivítá Pankáč ( který vám ukáže své skleněné srdce, plíce, játra apod.Po levé straně hlavní třídy je velké parkoviště, z kterého je to kousek do OKA. Po pravé straně hlavní třídy (cca 70 m) je kulturní dům OKO se 2 červenými oky a před ním je malé parkoviště. Další větší parkoviště je na náměstí. Na náměstí v kruhovém objezdu je Strom pro NovýBor a v parku pod lípou lavičkaVáclava Havla, vše od akad. sochaře Bořka Šípka a před Sklářským muzeem  Koráb s poselstvím od  Leoše Smejkala, na dalším kruhovém objezdu plastika v podobě plachty.

Ve svém volném čase můžete navštívit na náměstí Sklářské muzeum, muzeum skla Bedřicha Egermanna, které je blízko u muzea, a galerii skla, která je u restaurace Ajeto na tř. TGM, kde při jídle a nebo kávě můžete pozorovat práci sklářských mistrů. V restauraci a před restaurací uvidíte další sklářské umělecké objekty.

Kdo dá přednost pohybu, může se projít po naučné stezce (celá trvá 3 hod, ale nechá se jít jen po vybraných místech dle mapky).

Těšíme se na setkání v bráně Lužických hor a sklářském městě  Novém Boru.