Bratislava: Seznam účastníků – List of participants – Teilnehmerliste

This is the preliminary list of participants that have sent their applications until Sunday 19 May. The new participants are indicated by red. Please, check your data and contact me in case of changes or corrections. The next version of the list will be published on Monday 27 May.

Zde je předběžný seznam účastníků, kteří se přihlásili do neděle 19. 5. 2019. Nově přihlášení jsou označeni červeně. Zkontrolujte si své údaje a případné změny a úpravy mi nahlašte. Další verze seznamu bude publikována 27. května.

Hier ist die vorläufige Teilnehmerliste zum Sonntag 19. Mai 2019. Die neue Teilnehmer sind rot gezeichnet. Prüfen Sie, bitte, Ihre Daten nach und melden Sie mir die zufällige Änderungen oder Verbesserungen. Die weitere Version der Liste wird am Montag 27. Mai publiziert.